Välimeri

Välimeren historiaa ja nykypäivää

Välimeri on Atlantin valtameren läheisyydessä sijaitseva meri, jota ympäröi sen pohjoispuolella Etelä-Eurooppa sekä Anatolia, etelässä Pohjois-Afrikka sekä idässä Levantin alue. Meren keskimääräinen syvyys on noin 1500 metriä. Vaikka Välimerta pidetään joskus Atlantin valtameren osana, on se kuitenkin virallisesti täysin erillinen merivesistö. Meren nimi tulee latinankielisestä sanasta ‘mediterraneus’, joka tarkoittaa ‘maan keskellä’. Sillä on kuitenkin ollut historian saatossa monia eri nimiä, esimerkiksi roomalaiset kutsuivat sitä nimellä Mare Nostrum, joka tarkoittaa ‘meidän meremme’. Välimerta ympäröivät tai Välimeressä olevat maat ovat Espanja, Ranska, Italia, Monaco, Malta, Slovenia, Kroatia, Bosnia-Hertsegovina, Montenegro, Albania, Kreikka, Kypros, Turkki, Syyria, Libanon, Israel, Palestiina, Egypti, Libya, Tunisia, Algeria ja Marokko.

Välimeri on ollut historiallisesti tärkeä kaupankäynnin ja kulttuurinvaihdon reitti alueen kansojen välillä, sekä välttämätön perusta koko länsimaalaiselle sivistykselle. Välimeren alueen historian tuntemus auttaakin suuresti ymmärtämään Välimeren alueen maiden historiaa ja alkuperää. Välimeren ympäristössä vallitsee subtrooppinen ilmasto, jota tuttavallisemmin kutsutaan välimerenilmastoksi. Sen kesät ovat pitkiä, lämpimiä ja aurinkoisia, kun taas talvet ovat leutoja, sateisia ja tuulisia. Välimeren ympäristössä asuu yhteensä arviolta 132 miljoonaa ihmistä.

Välimeren alueen miellyttävän ilmaston, upeiden rannikkomaisemien sekä rikkaan historian ja kulttuurin yhdistelmä houkuttelee alueen maihin valtavan määrän turisteja vuosittain, ja matkailu onkin Välimerellä jo huomattavasti merkittävämpi elinkeino kuin esimerkiksi perinteinen kalastus. Turismi toimii elinkeinona myös pienemmille yhteisöille ja saarille, jotka ovat kaukana alueen suuremmista kaupunkikeskittymistä. Vilkas matkailu on kuitenkin myös vahingoittanut Välimeren rannikko- ja meriympäristöä, jonka seurauksena rannikkoalueet ovat paikoittain saastuneita ja eroosion kuluttamia. Matkailu keskittyy yleensä alueille, joiden luonto on matkailijoille jollakin tavalla kokemuksena erityinen, ja siksi muun muassa merikilpikonnat ja hylkeet ovat alueella uhanalaisia.

Täältä löydät Välimeren parhaat kohteet ja niiden kuvaukset.