Meri

Välimeri on nimensä mukaisesti välissä. Se erottaa kaksi maanosaa toisistaan, Afrikan ja Euroopan. Länsimainen sivistys on syntynyt juuri Välimeren ympärille. Ensin kreikkalaisten ja myöhemmin Rooman vallan aikana. Kuinka moni tietää miten dollarin merkki ”$” ja Välimeri liittyvät toisiinsa. Vaikka nykyään merkissä käytetään usein yhtä pystyviivaa, alkuperäisessä dollarin merkissä on kaksi viivaa. Nämä pystyviivat ovat kuvanneet Herakleen pylväitä, joiksi Giraltarin salmen molemmin puolin kohoavia vuoria kutsuttiin. Pylväiden ympärillä kiemurteli ”S” kirjaimen muotoisesti nauha, jossa luki latinaksi ”Non Plus Ultra”. Ei tästä edemmäs. Siihen loppui siis antiikin ajan ihmisten maailman, joiden ainoa purjehduskelpoinen meri oli Välimeri. Kyseistä symbolia alettiin käyttää espanjalaisissa kultadubloneissa, joiden kautta se rantautui Amerikan mantereelle.

Välimeri koostuu useasta eri merestä. Tärkeimmistä on pieni kuvaus omalla sivullaan.

  • Adrianmeri
  • Egeanmeri
  • Joonianmeri
  • Tyrrheanmeri